Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Bán mooc xương, mooc sàn, mooc thùng, mooc chân rút tải trọng cao nhất tai Hà Nội (0987991099)

  

Với tiêu trí: nâng cao chất lượng - tải trọng  và hạ giá thành sản phẩm thấp nhất để phục vụ cho các nhà vận tải.Hưng Đạo Romooc muốn giới thiệu đến quý khách hàng các loại Mooc chất lượng nhất :

Chiều dài: 12450mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1545mm
Tự trọng: 5900kg     Tải trọng: 33150kg
Tổng tải trọng: 39.050kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR.
Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5,18PR.

Chiều dài: 12460mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1560mm
Tự trọng: 7300kg
Tải trọng: 31900kg
Tổng tải trọng: 39.200kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA.
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
 Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR.

Chiều dài: 8660mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1490mm
Tự trọng: 5220kg     Tải trọng: 33370kg
Tổng tải trọng: 38580kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR.
 Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR

Chiều dài: 12420mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1530mm
Tự trọng: 4700kg
Tải trọng: 28000kg
Tổng tải trọng: 32700kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA.
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
    Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR.

Chiều dài: 12475mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1530mm
Tự trọng: 54800kg
Tải trọng: 33100kg
Tổng tải trọng: 38580kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
   Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR

Chiều dài: 7576mm 
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1530mm
Tự trọng: 4000kg      Tải trọng: 29665kg
Tổng tải trọng: 33665kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
    Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR

Chiều dài: 13800mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1530mm
Tự trọng: 5970kg       Tải trọng: 31200kg
 Tổng tải trọng: 37170kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR

Chiều dài: 12.460mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:1.545mm
Tự trọng: 6.050kg
Tải trọng: 32.835kg
Tổng tải trọng: 38.885kg
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5, 18PR

Chiều dài: 12400mm
Chiều rộng: 2500mm
Chiều cao:2690mm
Tự trọng: 9000kg
Tải trọng: 30065kg
Tổng tải trọng: 39065kg
Romooc su dung truc:  YUEK. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5 , 18PR
 
Chiều dài: 8850mm
Chiều rộng: 2480mm
Chiều cao:3460mm
Tự trọng: 8500kg
Tải trọng: 28550kg
Tổng tải trọng: 37050kg
Thể tích : 24 m3
Romooc su dung truc: Fuwa, Yuek. Chân chống: FUWA
Vỏ xe: Zeta, Toledo 11-20, 18 PR
 Boto , Gengotire , Longmarch : 11-22.5 , 18PR.

Trần Thành - Phòng Kinh Doanh Khai Thác CTY CP HƯNG ĐẠO HÀ NỘI
Đ/C: Lô D8-6 Khu CN Đài Tư - 386 Nguyễn Văn Linh - Gia Lâm - Hà Nội
SĐT: 043.8759606
Cảm Ơn Quý Khách Hàng Đã Quan Tâm Tới Sản Phẩm Chúng Tôi !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét